fbpx
我們記載的,就是小朋友成長的足跡 | 家庭攝影 | Family photos

小朋友都在不知不覺地長大,從剛誕下到開始爬行,然後第一次叫媽媽爸爸,再到上小學,一路的成長過程,無一不令父母值得記載、緬懷,父母們能夠見証著這一切,除了在心裡,就只有影像,這就是我們的工作。

其他文章:
小孩成的成長印記
家庭照
充滿著紳士熟女感的家庭照

KEL LI ART GALLERY
E: info@kelli.hk
W: www.kelli.hk
M: (852) 8130 0484
M: (86) 150 1760 0304
WECHAT: kellihk
QQ: 2223038056
FB: facebook.com/kelliartgallery

KEL_0134 KEL_0138 KEL_0135 KEL_0143 KEL_0120_1 KEL_0130 KEL_0116 KEL_0129 KEL_0141 KEL_0076_1 KEL_0078 KEL_0075 KEL_0079 KEL_0073 KEL_0080 KEL_0062_1 KEL_0056 KEL_0054 KEL_0058 KEL_0065 KEL_0067_1 KEL_0071 KEL_0036 KEL_0037 KEL_0045 KEL_0064 KEL_0049 KEL_0050 KEL_0035 KEL_0031_1 KEL_0107 KEL_0108 KEL_0112 KEL_0109 KEL_0101 KEL_0096 KEL_0095 KEL_0093 KEL_0087 KEL_0090 KEL_0089KEL_0091 KEL_0085 KEL_0011 KEL_0009 KEL_0010 KEL_0024 KEL_0020